Академічна мобільність

Як член Європейського простору вищої освіти Україна та її заклади вищої освіти керуються принципами Болонського освітнього процесу, який також регламентує порядок міжнародної академічної мобільності

Міжнародні програми з академічної мобільності: